MINDFULSOLUTIONS

Job - Erhverv

 

 • Mindful Ledelse Workshop Hotel trinity, fredericia
 • Mindfulness-instruktør og jobcoach for Mindstairs, Århus
  Jobsøgningskursus for ledige, undervisning i motivation og personlig afklaring, individuel
  jobcoaching og mindfulness som redskab til stresshåndtering.
   
 • Mindfulness personaletræning ikast kommune
   
 • Mindfulness personaletræning lemvig fysioterapi
   
 • Mindfulness- og coachingunderviser hos HÖJSKOLENDK.DK
  På de Dansk Vestindiske Øer.
   
 • Foredrags- og kursusholder hos FOF Favrskov
  Mindfulness og Særligt Sensitive Mennesker
   
 • Mindfulnessinstruktør hos aof silkeborg 
   
 • MENTOR OG MINDFULNESS-terapeut for sygemeldte borgere JOBCENTER ÅRHUS
   
 • Job- og stresscoach hos Gimle Daghøjskole, Århus
  Jobcoaching af borgere, vejledning, samtaleterapi afklaring af arbejdsevne, rapportering, jobkonsulent/etablering af virksomhedspraktik og samarbejde med sagsbehandlere i jobcentrene.
   
 • Underviser hos FO Gimle Daghøjskole, Århus
  Mindfulness, Stresshåndtering, Konflikthåndtering, Kommunikation, Psykologi, Positiv energi, Visualisering, Meditation og Særligt Sensitive Mennesker.
   
 • Arbejdsmarkedsrettet Mindfulness-forløb for sygemeldte
  Mindfulnessforløb, vejledning og afklaring for sygemeldte borgere samt samarbejdspartner med sagsbehandlere i jobcentrene; herunder Favrskov Kommune og Århus Kommune.
   
 • Fysiurgisk massør, eget mobile firma
   
 • Lærer
  Tranbjerg skole, Højvangskolen, Sødalsskolen, Engdalsskolen
   
Aktivitetscoach på Selma, psykologisk Opholdssted for psykisk syge unge, Århus

Faglig BAGGRUND og UDDANNELSER

Uddannet i mindfulness, ledelse, neuro- og organisationspsykologi fra Cand.Pæd.Psyk. studiet

Århus Universitet

 

 • Mindfulness og dens virkning på hjernen, medarbejdere og virksomheders praksisudvikling
 • Effektmåling af mindfulness i dansk virksomhed (Kvadrat A/S) med særlig fokus på samarbejde, fokus, koncentration, pc-arbejde og stress
 • Mindfulness og ledelse

Se mere

 • Positiv psykologi
 • Læring og ledelse i organisationer - ledelsesværktøjer
  - kritisk psykologi
 • Meningsledelse - mening i arbejdslivet
 • Ledelsesbaseret coaching -  moderne ledelsesformer - organisationspsykologi
 • 360 graders lederevaluering og moderne
  styringsteknologier
 • Effektmåling, kvantitative og kvalitative undersøgelses-
  metoder - udvikling af praksis
 • Mindfulness, læring og relationskompetence
 • Kognitionspsykologi og hjerneforskning
 • Udviklingspsykologi
 • Konflikthåndtering og empati

Uddannet stresscoach

Ved Cheflæge Jørgen Lund, Cand. og Jur. Kim Steen Nielsen, Stressklinikken Hellerup.
www.corporatecare.dk

Uddannet til psykoterapeut

ved Cand.Psyk. Niels Hoffmeyer. Herunder mindfulness, kognitiv terapi og coaching.
www.gestaltanalyse.dk/instituttet (nu lukket)

Mindfulness-uddannelse - Teori og praksis

 • 1 års MBSR træning ved underviser og cand.psyk. Helge Lassen
 • 1 års procesorienteret mindfulness-træning ved Cand. Psyk. Helge Lassen.
 • 11 års egen mindfulness-træning og supervision ved Cand. Psyk. Helge Lassen

VPG-Voksenpædagogik, Kommunikation og Konfliktløsning

ved Cand.Psyk. Helge Lassen
www.aof.dk

Fysiurgisk massøruddannelse

ved Fysiurgisk Massør Michael Langlo.
www.michael-langlo.dk (nu Sundhedspartner.dk)

Uddannet lærer

På Århus Dag- og Aftenseminarium

Kandidatsuppleringskursus

Århus Universitet
 • Pædagogisk Psykologi
 • Videnskabsteori og Metode

Efteruddannelse mindfulness-træning 2011

Ved Mark Williams, Susan Bogels, Ruth Baer.

Efteruddannelse om Mindfulness I arbejdsliv 2013

Ved Shauna Shapiro og Jeremy Hunter.

Efteruddannelse i Mindfulness og ledelse 2011

Med b.la. Dr. Allan Wallace

Løbende opdatering i mindfulness-forskning ved Lone Fjordback og Richard Davidson 2012

Århus Universitet

Løbende opdatering i nyeste viden om virkningen af Mindfulness i virksomheder, 2011

Konference med bl.a lederen fra Carlsberg

High Performance Academy,USA

Kursus ved Brendon Burchard.

Experts Academy, San José, USA

Kursus ved Brendon Burchard.

Mindfulness-retreats

 • Retreat ved Eckhart Tolle
 • Egne retreats i Skotland, Irland, England, Sydfrankrig, USA og Danmark ca. 2 gange årligt

Supervision

ved Cand.Psyk. Helge Lassen.